VKTJ.01.01.1 20. sajandi teoloogia

3 EAP
Õppejõud: Helle Liht, Sven-Joonatan Siibak

IMG_3042

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• teab 20. sajandi peamisi teoloogilisi suundumusi ja nende tekke ajaloolisi ning filosoofilisi mõjutegureid;
• tunneb 20. sajandi mõjukaid teolooge, nende panust teoloogilise mõtte arengusse ning oskab neid seostada 20. sajandi peamiste teoloogiliste koolkondadega;
• oskab analüüsida 20. sajandi teoloogide ja teoloogiliste koolkondade mõju tänapäeva vabakirikliklikule teoloogiale.

Toimumisajad

August, oktoober, detsember, jaanuar, märts

Kohustuslik aine kursustele II,III,IV