VKTJ.05.04 Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine

3 EAP
Õppejõud: Einike Pilli

Business Colleagues Together Teamwork Working Office

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• tunneb isikuomaduste ja vaimuandide eripära ning omavahelisi seoseid nii
isiklike kui ühiste elu- ja töösihtide seadmisel ning saavutamisel;
● oskab tunnetada ja mõtestada omaenda ja teiste kutsumuse ainulaadsust;
● väärtustab kristlikku arusaama ja praktikat heamajapidajalikust talentidesse
suhtumisest ja panustamisest;
● oskab luua, motiveerida, kommunikeerida, juhtida ja reflekteerida meeskonda ja meeskonnatööd selle liikmete erinevuste ühtsuses seatud eesmärkide poole püüdlemisel;
● tunneb meeskonna ja selle erinevate liikmete võimestamise ja delegeerimise loogikat ühise meeskonnavaimu- ja töösuhte kujundamisel;
● kirjeldab ja analüüsib oma praktilist meeskonnatöö kogemust

Toimumisajad

11.02 (9.00-12.30); 10.03 (11:00-14:45); 08.04 (9.00-12:30); 16.06 (11:00-13:15)

HIND: 90 EUR (va KUS tudengid)

Kohustuslik kursustele I, II,III