VKTJ.01.02 Jumal, loodu ja kogudus ehk Piiblikool „Sõna vägi“

9 EAP
Vastutavad õppejõud: Helina Voogne, Matt Edminster

S0na_v2gi_2021_heading

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilased...
• Tunnevad Piibli erinevate osade tausta ja raamatute sisu;
• Tunnevad ja rakendavad erinevaid Piibli uurimise meetodeid. Oskavad läbi viia sihtrühmaga arvestavat piiblitundi;
• Kirjeldavad Jumala riigi toimimise ning kasvamise seaduspärasusi;
• Analüüsivad oma kogukonna vajadusi.
• Hindavad ennast suhetes lähtuvalt oma kutsumusest ning seavad eesmärke arenguks;

Toimumisajad

Laupäeviti september, november-mai

Kohustuslik aine I kursusele