VKTJ.04.03 Kultuurihermeneutika

3 EAP
Õppejõud: Meego Remmel

StockSnap_5CO35SZAHD

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest ·
• analüüsib kogudusliku kultuuri dünaamika põhjusi ja ulatust ·
• kirjeldab kogudusliku elu ilminguid kultuuriteoreetiliste tekstide valguses ·
• pakub praktilisi võimalusi kogudusliku kultuuri kujundamiseks
• arendab oskust lüüa kaasa ühiskonnas aktuaalsetel teemadel

Toimumisajad

Oktoober-veebruar, aprill.

Kohustuslik aine kursustele III-IV.