VKTJ.02.05 Piibli eksegees ja praktika

6 EAP
Õppejõud: Ermo Jürma, Margus Kask, Sander Tulk

lightstock_116877_download_medium_helkur_S

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• tunneb piibliteksti eksegeesi üldiseid põhimõtteid;
• suudab etteantud tekstist lähtudes skemaatiliselt kirjeldada piibliteoste struktuuri;
• saab aru konteksti mõjust konkreetse teksti tähendusele ja arvestab sellega eksegeesis;
• on tuttav piibliteksti kirjanduslike eripäradega;
• eksegeesib piibliteksti jutlustamiseks vajalikul tasemel.

Toimumisajad

August-aprill.

Kohustuslik aine kursustele III-IV.