VKTJ.02.02 Piibel ja selle tõlgendamine

6 EAP
Õppejõud: Hindrek Taavet Taimla

Piibel

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• omab ülevaadet Piiblist kui tervikust ja tajub paremini selle raamatute kirjutamise konteksti ja sündmuste kronoloogiat;
• oskab läheneda Piibli tekstile induktiivselt (lasta tekstil „ennast seletada“) sealjuures kasutades abimaterjale (leksikonid, konkordantsid, kommentaarid jms) ja põhjendades nende vajadust ja valikut;
• loob seoseid Piibli erinevate raamatute, autorite, teemade, lugude ja nende ajastute ning teoloogiliste iseärasuste vahel;
• tunneb Iisraeli rahva ajaloo, evangeeliumite ning koguduse tekkeloo põhisisu ja olulisi sündmusi;
• orienteerub Piibli suure(ma)s jutustuses ja eristab selle erinevate raamatute, žanrite ja teoloogia olulisemaid nüansse.

Toimumisajad

August, september, november, jaanuar, märts, aprill, juuni.

Kohustuslik aine kursustele I, II