Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

2 EAP
Õppejõud: Einike Pilli, Helina Voogne ja Toivo Pilli

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Tunneb kooli õppekava ja õppekorraldust, sh õppeinfosüsteemi ning teeb sellest lähtuvaid valikuid
• Oskab leida vajalikku teavet raamatukogust, andmebaasidest ja mujalt ning seda analüüsida
• Tunneb peamisi õpioskusi ning analüüsib enda toimimist nende valgel
• Mõistab akadeemilise kirjutamise eripära ning oskab luua lihtsamaid tekste

Toimumisajad

August-november

Valikaine I kursusele