VKTJ.01.05 Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus

6 EAP
Õppejõud: Tarmo Toom

lightstock_402192_download_medium_helkur_

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud üliõpilane
• omab baasteadmisi kristliku kiriku/koguduse tekkest ja põhilistest eklesioloogia arengujoontest;
• orienteerub Uue Testamendi ja varakristluse õpetus(t)es kogudusest, keskaja, reformatsiooni ja uuema aja eklesioloogiates
• tunneb erinevate kristlike konfessioonide eklesioloogiat ja oskab neid vürrelda;
• suudab vaagida ning kriitiliselt ja informeeritult mõelda eklesioloogia sõlmküsimustest

Toimumisajad

September-aprill, juuni

Kursus

I-II