VKTJ.04.05 Vabakirikud, usuvabadus ja ühiskond

6 EAP
Õppejõud: Helle Liht, Toivo Pilli

mauro-mora-31-pOduwZGE-unsplash (1)

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud üliõpilane
• oskab teha lühikese mõtestatud kokkuvõtte vabakirikute ajaloolisest panusest usuvabadusse;
• teab vabakirikliku teoloogia peamisi seiskohti, millest juhinduda suhetes riigi ja ühiskonnaga, ning oskab nendest lähtuvalt analüüsida tänapäevaseid olukordi;
• tunneb Eesti Vabariigi põhiseaduse usuvabadust puudutavaid paragrahve ning oskab analüüsida nende rakendamist ja sellega kaasnevaid küsimusi kaasaegses Eesti ühiskonnas;
• oskab analüüsida vabakirikute rolli ühiskonnas ning panustada koguduste rolli ühiskondlikul areenil.

Toimumisajad

August, september, november-aprill.

Kursus

II, III