VKTJ.01.02 Vabakirikute ajalugu ja tänapäev

4 EAP
Õppejõud: Sven-Joonatan Siibak

akira-hojo-_86u_Y0oAaM-unsplash

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud üliõpilane...
• tunneb radikaalse reformatsiooni traditsiooni kuuluvaid sündmusi ja võtmeisikuid ning oskab neid asetada kirikuloo ajajoonele ning sündmuste konteksti;
• oskab põhjendada radikaalse reformatsiooni ja hilisemate vabakirikute tekkelugu, seoseid teiste kristlike konfessioonidega kultuurilis-ajaloolises kontekstis;
• analüüsib kriitiliselt vabakirikute lähteperioodi teoloogilisi rõhuasetusi – eriti eklesioloogiat – tänapäeva vabakirikute teoloogilist diskussiooni silmas pidades;
• suudab selgitada, kuidas radikaalse reformatsiooni (ja hilisemate vabakirikute identiteedi) tundmine aitab rikastada tänapäeva vabakiriklikku teoloogilist mõtet.

Toimumisajad

August-detsember