TÜ.03.03 Avalik esinemine ja jutlustamine

4 EAP
Õppejõud: Tõnu Lehtsaar

marcos-luiz-photograph-W15cfW4qQR8-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...

  • Teab avaliku esinemise ja jutlustamise ühisosa ja erinevusi.
  • Kasutab avaliku esinemise baasvõtteid esinemisel ja jutlustamisel.
  • Analüüsib oma avalikku esinemist ja/või jutlust kursusel omandatud
    teadmiste alusel.

Toimumisajad

Veebruar, mai