TÜ.03.06 Võrguajastu meedia

2 EAP
Õppejõud: Laura Maide, Tarmo Uustalu

46

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• suudab defineerida võrguühiskonda ja nimetada selle iseloomulikke tunnuseid;
• suudab analüüsida sellise ühiskonna arenguid ja probleemkohti;
• omab ülevaadet võrguajastu kommunikatsioonimaailmast;
• mõtestab koguduse võimalusi ja väljakutseid võrguajastul.

Toimumisajad

Veebruar

Kursused

I, II