KUS piiblikool "Sõna Vägi" on jõudnud täpselt poole peale.
Läbitud nelja sessiooni jooksul oleme õppinud Jumalast ja tema Kuningriigist, Piibli suurest pildist, evangeeliumist, loodu ja koguduse vastasmõjust ja suhtest Jumala, kaasinimeste ja iseendaga ning paljut muudki veel.

Osalejad kirjeldavad kursust nii:
"Väga hästi üles ehitatud. Koguaeg oli huvitav ja sain Piiblist parema ülevaate.

"Piibli ülevaate loeng oli super-super hea, parimat ülevaadet piibli ajaloost nii lühikese ajaga pole ma varem kuulnud. Aga Annelise suutis teha seda metoodiliselt väga hästi ja kõigile arusaadavalt!"

"Kõige parem oli see, et õpilasi kaasati ka praktilistesse tegevustesse nagu näidendis mängimine, grupitöös küsimuste üle arutamine."

"Sain paremini aru kogudusest laiemalt ja seotusest kogukonnaga."

"Olen õppinud elulisi teemasid, kristlikku elu, piiblit tundma, Jumalat tundma, ennast tundma, ligimesi märkama,
neile mõtlema ja tegutsema."

Järgmisel korral ootab meid ees põnev rekt kutsumuse ja andide maailma.
Soovid ka osaleda? Alustame septembris uue piiblikooli kursusega. Täpsemad kuupäevad selguvad peagi. Aga võid end juba kirja panna siin:

Jaga lehte