VKTJ.06.21 Looduhoiust piibellikult ja praktiliselt (e-kursus)

2 EAP
Õppejõud: Helle Liht ja Helina Voogne

Looduhoiu_kursus_22
Looduhoiu_kursus_22

Kuidas mõtestada loodut ja meie maa olukorda Piibli valgel? Mis on see, mis me kristlastena ette saaksime võtta ja miks me midagi üldse tegema peame ning kuidas?  

Vastamaks neile küsimustele läbime kursuse jooksul mitmeid huvitavaid teemasid - miks on loodus oluline, mis on piibellik vaade looduhoiule, kuidas on seotud looduhoid ja sotsiaalne õiglus, mis rolli mängib looduhoius kogudus jpm. 

Et kursus ei jääks vaid teooriaks, tuleb kursuse lõpus planeerida ja läbi viia ka looduhoiu teemaline projekt (vt lähemalt ainekavast).

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• mõistab Maa ökoloogilisi probleeme lähtuvalt teaduslikust perspektiivist;
• mõistab ja oskab selgitada looduhoiu tähtsust piibellikust perspektiivist;
• oskab seletada looduhoiu tähtsust kogudusele;
• oskab kavandada ja läbi viia looduhoiule suunatud projekti.

Kursuse korraldus

Kursus algab 8. veebruaril ja lõppeb 5. aprillil 2022.
Kohtume Zoomi vahendusel kolmel korral (08.02, 22.02, 05.04 kell 19.00-21.00), vahepealne õpe on iseseisev.

Tasu

30 EUR (va KUS õppurid)