Kahesuunaline jüngerlus (e-kursus)

2 EAP
Kursuse juht: Ragne Kivimets

jyngerlus_disain

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks osalejad ...
• Selgitavad jüngerluse (kahesuunalist) olemust ja eesmärki enda, iga kristlase (ja koguduse) elus;
• Tunnevad Jumala olemust, Jeesuse elulugu ning eeskuju ja analüüsivad ennast Jeesuse jüngrina;
• Rakendavad jüngerlikke praktikaid Jeesuse järgijana;
• Loovad teadlikult ja eesmärgipäraselt jüngerlikke suhteid ja keskkondi, milles nad panustavad teistesse
läbi jüngerlike praktikate;

Toimumisajad

E-kursusena osalejate valitud graafiku alusel