Kultuurihermeneutika

3 EAP
Õppejõud: Meego Remmel

kul_herm

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• eristab kristluse põhiolemust selle kultuurilistest vormidest
• analüüsib kogudusliku kultuuri dünaamika põhjusi ja ulatust
• kirjeldab kogudusliku elu ilminguid kultuuriteoreetiliste tekstide
valguses
• pakub praktilisi võimalusi kogudusliku kultuuri kujundamiseks
• arendab oskust lüüa kaasa ühiskonnas aktuaalsetel teemadel

Kursus: III-IV

Toimumisajad

Jaanuar-märts, mai.