Koguduse juhtimine

6 EAP
Õppejõud: Meego Remmel

kog_juh

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• orienteerub kaasaegse organisatsioonikultuuri ja juhtimise teooriates ja praktikates, analüüsib teoloogiliselt koguduse arengu ja juhtimise eripära
• tunneb ja rakendab enesejuhtimise põhioskusi
• oskab meeskonda luua, visioneerida ja juhtida
• tunneb koguduste rajamise ja tervikliku arendamise kaasaegseid
teooriaid ja praktikaid
• analüüsib koguduse rolli ja tegevust missionaalses perspektiivis, visandab koguduse eesmärke ja muudatusi nende elluviimiseks,
• oskab juhtida kommunikatsiooni koguduse igapäevaelus ja muudatuste keskel

Kursus: III-IV

Toimumisajad

August, november-aprill, juuni.