Ülistusteoloogia ja -praktika I osa

3 EAP
Õppejõud: Ragne Kivimets

lightstock_657841_download_small_helkur_

Õpiväljundid

Ainekursuse läbinud osalejad
• kirjeldavad ülistuse mõistet, sisu ja praktikat piibellikus pärandis ja kirikumuusika ajaloos;
• tunnevad ja võimalused rakendavad koguduse kui terviku ja andidepõhise meeskonnatöö
ülesehitamise ja juhtimise uustestamentlikke eeldusi ja järeldusi;
• analüüsivad koguduselaulu mõju kristliku sõnumi ja kogudusliku ülistuse elavakssaamisel;
• oskavad planeerida ja ellu viia ülistust jumalateenistuslikus tervikus meeskonnatööd tehes

Toimumisajad

14 ja 15 oktoober

Valikaine