VKTJ.03.04 Mentorlus

3 EAP
Õppejõud: Einike Pilli ja Meego Remmel

lightstock_472017_download_medium_helkur_

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• tunneb mentorluse põhimõtteid ja oskab neid rakendada teiste arengu toetamisel;
• oskab rakendada eesmärgipäraselt mentorluse praktikaid ja nõustamisvõtteid;
• rakendab mentorluses ja nõustamises usulisi praktikaid;
• on mentorsuhte kaudu sõnastanud enda usulisi eelistusi, analüüsinud oma arengukohti ning avastanud sobivaid viise oma spiritualiteedi arendamiseks.

Toimumisajad

August, oktoober, november, jaanuar

Kohustuslik kursustele III-IV