VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika

3 EAP
Õppejõud: Einike Pilli, Toivo Pilli, Peeter Tamm ja Helina Voogne

books-768426_1280

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• Kirjeldab teadusliku uurimistöö olemust ja põhikomponente teoloogia
vallas
• Rakendab teadusliku uurimistöö põhivõtteid ühe uurimisteema raames
• Oskab teostada analüüsi erinevaid võtteid, lähtuvalt eesmärgist
• Vormistab saadud tulemused akadeemilise tekstiloome kriteeriumitele vastavalt

Toimumisajad

September, november, detsember, veebruar.

Kohustuslik aine IV kursusele