VKTJ.01.02 Vabakirikute ajalugu ja tänapäev

4 EAP
Õppejõud: Toivo Pilli ja Sven-Joonatan Siibak

5 (1)

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
•tunneb radikaalse reformatsiooni traditsiooni kuuluvaid sündmusi ja võtmeisikuid ning oskab neid asetada kirikuloo ajajoonele ning sündmuste konteksti;
• oskab põhjendada radikaalse reformatsiooni ja hilisemate vabakirikute tekkelugu, seoseid
teiste kristlike konfessioonidega kultuurilis-ajaloolises kontekstis;
• analüüsib kriitiliselt vabakirikute lähteperioodi teoloogilisi rõhuasetusi – eriti eklesioloogiat – tänapäeva vabakirikute teoloogilist diskussiooni silmas pidades;
• suudab selgitada, kuidas radikaalse reformatsiooni (ja hilisemate vabakirikute identiteedi) tundmine aitab rikastada tänapäeva vabakiriklikku teoloogilist mõtet.

Toimumisajad

11.02 (13:15-18:30); 09.03 (11:00-16:45); 16.06 (15:15-16:45); 17.06 (09:00-12:30)

HIND: 120 EUR (va KUS tudengid)

Kohustuslik kursustele I ja II