VKTJ.01.02 Vabakirikute ajalugu ja tänapäev

4 EAP
Õppejõud: Toivo Pilli ja Sven-Joonatan Siibak

Reformacja

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
•tunneb radikaalse reformatsiooni traditsiooni kuuluvaid sündmusi ja võtmeisikuid ning oskab neid asetada kirikuloo ajajoonele ning sündmuste konteksti;
• oskab põhjendada radikaalse reformatsiooni ja hilisemate vabakirikute tekkelugu, seoseid
teiste kristlike konfessioonidega kultuurilis-ajaloolises kontekstis;
• analüüsib kriitiliselt vabakirikute lähteperioodi teoloogilisi rõhuasetusi – eriti eklesioloogiat – tänapäeva vabakirikute teoloogilist diskussiooni silmas pidades;
• suudab selgitada, kuidas radikaalse reformatsiooni (ja hilisemate vabakirikute identiteedi) tundmine aitab rikastada tänapäeva vabakiriklikku teoloogilist mõtet.

Toimumisajad

Veebruar-märts, juuni

Kohustuslik kursustele I ja II

Jaga lehte