Õppekorraldus

Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend on tudengile abiks kõikide koolitööde tegemisel.
Lühemate tööde vormistamise juhend (essee & referaat)
Kirjalike tööde viitamisjuhend
Dissertatsiooni vormistamise juhend (tulemas)

Õppekorralduseeskiri sisaldab Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris õppija jaoks kõige olulisemat õppetöö-alast infot.
Õppekorralduseeskiri
Study Regulations

Ülesande (hindamismeetodi) tähtaja pikendamise vorm

Õppeteenuse tasumäärad ja tasumise kord fikseerib erinevad tasud ja tasumise tähtajad Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris
Õppeteenuse tasumäärad 2022-2023
Õppeteenuse tasumäärad 2023-2024

Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppejõu ametijuhend sätestab akadeemiliste töötajate kvalifikatsiooninõuded, ülesanded ja töö arvestamise alused.
Õppejõu ametijuhend

Kõrgema Usuteadusliku Seminari hindamissüsteem sätestab hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid.
Hindamissüsteem
Assessment

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) toimub läbi taotlemise 2-4 korda aastas, mil õppijad saavad esitada vajalikud taotlusdokumendid. Taotluste rahuldamise otsustab VÕTA komisjon
VÕTA taotluse kord
VÕTA taotlus variant 1: varem formaalselt õpitu (ehk aine aineks)

VÕTA taotlus variant 2: varem mitteformaalselt õpitu
Mis on VÕTA (video)
VÕTA juhendmaterjal taotlejale

Praktikakorralduse kirjeldus