VKTJ.06.06 Piibli hermeneutika edasijõudnutele

3 EAP
Õppejõud: Peeter Tamm

3 (1)

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• kirjeldab erinevaid tõlgendamismeetodeid ja oskab neid eristada;
• tunneb tõlgendusprotsessi erinevaid komponente ja oskab neid arvesse võtta;
• tunneb üldkeeleteaduse põhiseisukohti ja oskab nendega arvestada Piibli tõlgendamisel;
• loetleb ja selgitab lühidalt Vana Testamendi narratiivi põhilisi elemente;
• tunneb retoorika elemente ja oskab neid kasutada Uue Testamendi tõlgendamisel.

Toimumisajad

Veebruar, märts, aprill 2022
10.00-12.15 loeng
12.15-13.00 lõuna
13.00-15.30 loeng

VALIKAINE

HIND: 90 EUR (va KUS õppurid)