Kõrgema Usuteadusliku Seminari raamatukogu sisaldab umbes 27 000 erinevat nimetust trükiseid, käsikirju, teavikuid jms. Võime öelda, et meil on esindatud kõik evangeelse teoloogia põhivaldkonnad. Meie raamatutest on 50% inglise, 30% saksa ning ülejäänud eesti ning ka teistes keeltes.

Seminari raamatukogu iseloomustavad head hoiutingimused, kompaktne juurdepääs fondidele, avar lugemissaal. Tänapäevase raamatukogu juurde kuuluvad koostöösidemed teiste teoloogiliste raamatukogudega Eestis ja välismaal (eriti TÜ teadusraamatukogu, usuteaduskonna raamatukogu, IBTS Prahas, Rootsi Misjonikirik, Elstal Saksamaal jne). Meil on sõprussuhted ka mõnede Ameerika suurte koguduste raamatukogudega.

Uued võimalused on avanenud interneti-põhise raamatukoguprogrammi URRAM rakendumisega. Võimalik on otsida kogu vajaminevat kirjandust elektroonilisest kataloogist. Ka laenutamine toimub elektrooniliselt.

Raamatukogu lugemissaalis asub perioodika, samuti paiknevad seal teatmeteosed ja raamatud, mida tudengid tarvitavad pidevalt oma õppetöös. Hoidlaruumis asuvad kõik väljalaenutamiseks mõeldud raamatud ja need käsikirjad, mida vajatakse rohkem ning millest saab kohapeal teha koopiaid. Arhiivis hoitakse vanemaid raamatuid ja väärtuslikke käsikirju, perioodika vanemaid aastakäike ja dokumente.
Raamatukogu hindamatu alusvara moodustavad sõjaeelse seminari raamatud, mille julged inimesed tollaste võimude hävitamisotsuse eest päästsid. Kaalukas panus on olnud Eesti vaimulike ja teoloogide Robert Võsu ja Osvald Tärgi ja teiste raamatukogudel. Meie rõhk on asetatud ka eestikeelse käsikirjalise vaimuliku sõnavara kogumisele. Tänumeeles tahaks loetleda ka meie seni suuremaid toetajaorganisatsioone: Toronto Eesti Baptistikogudus, Saksa Baptistiliidu Seminar, Texase Baptistiliit, sõsarkirikud Soomes ja Rootsis.

Rariteetidest väärivad eraldi esiletõstmist vähemalt kaks kollektsiooni:
Uudo Ripsi poolt kingitud hinnaline sadakonnast eestikeelse Piibli erinevast väljaandest koosnev kogu (alates 1739.aasta esmatrükiga ja mitmed hilisemad väljaanded);
väliseestlaste, eelkõige Toronto Eesti Baptistikoguduse poolt kokku pandud valitud välis-eesti ilukirjanduse kogu.
Raamatukogu eesmärk on eelkõige pakkuda KUS-i tudengitele ja õppejõududele ning EKB Liidu töötegijatele võimalikult laias valikus vajaminevat kirjandust ning võimaldada ka üldist eneseharimist. Prioriteet on igal juhul teoloogiliseks hariduseks vajamineval kirjandusel.

Raamatukogu võivad kasutada kõik KUS-iga seotud inimesed, tudengid, õppejõud, töötajad, vilistlased ning EKB Liidu töötegijad.

Laenutada saab õppesessiooni ajal.
Arhiivist saab vajadusel materjale kasutada, aga välja neid ei laenutata.

Jaga lehte
Facebook
Instagram
YouTube