Tudengite õpiränne ja töötajate mobiilsused

Kõrgema Usuteadusliku Seminari kaudu on kooli üliõpilastel võimalik minna õpirändesse Erasmus+ ja EMP/Norra koostööprogrammi raames.

Kooli töötajatel on võimalk Erasmus+ kaudu minna õpetama partnerkoolidesse ja koolituslähetustele nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.

 

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.
2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Meil on lepingud järgnevate koolidega:
- Örebro School of Theology (Rootsi)
- LCC International University (Klaipeda, Leedu)

Oleme koostööd loomas koolidega Amsterdamis (Holland) ja Aalborgis (Taani).
Vahetusperioodi pikkus on 2-12 kuud ja kõik vahetuse ajal saadud ainepunktid lähevad Sinu õppekava täitmises arvesse.

Loe Erasmus+ programmi kohta üldisemalt.

 

EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammi raames saavad õppejõud käia nii õppimas kui õpetamas Norwegian School of Leadership and Theology juures Oslos.

Täpsem info Erasmus+ koordinaatorilt.

 

Täpsemat infot meie kooli võimaluste kohta saad Erasmus+ koordinaatorilt Helina Voognelt (helina.voogne(ät)kogudused.ee või 582 85 426