Tudengite õpiränne ja töötajate mobiilsused

Kõrgema Usuteadusliku Seminari kaudu on kooli üliõpilastel võimalik minna õpirändesse Erasmus+ ja EMP/Norra koostööprogrammi raames.

Kooli töötajatel on võimalk Erasmus+ kaudu minna õpetama partnerkoolidesse ja koolituslähetustele nii partnerkõrgkoolidesse kui ettevõtetesse jms organisatsioonidesse.

Lisaks pakub Haridus- ja noorteamet Kristjan Jaagu stipendiumid programmi alt erinevaid stipendiume nii bakalaureuse- kui magistritasemel õppuritele, samuti õppejõududele.
Vaata rohkem infot siit (eriti võib huvi pakkuda "Välislähetuste stipendium").

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure.
2021 – 2027 programmiperioodil pööratakse palju tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele, rohe- ja digipöördele ning noorte osalemisele demokraatias.

Meil on lepingud järgnevate koolidega:
- Örebro School of Theology (Rootsi)
- LCC International University (Klaipeda, Leedu)
- Evangelical Theological Seminary (Osijek, Horvaatia)
- Charles University (Praha, Tšehhi)
- Matej Bel University (Banská Bystrica, Slovakkia)
- University of Bucharest (Bukarest, Rumeenia)

Vahetusperioodi pikkus on tavapäraste vahetuste puhul 2-12 kuud, lühiajaliste põimitud õpirännete puhul mõned päevad pluss virtuaalne osa. Loodetavasti korraldavad meie partnerid ka peagi Põimitud intensiivkursusi (BIP), kuhu meie õppijatel ja õpetajatel on võimalik osalema minna. Kõik vahetuse ajal saadud ainepunktid lähevad õppuri õppekava täitmises arvesse.

Loe Erasmus+ programmi kohta üldisemalt.

 

EMP/Norra kõrghariduse koostööprogrammi raames saavad õppejõud käia nii õppimas kui õpetamas Norwegian School of Leadership and Theology juures Oslos.

Täpsem info Erasmus+ koordinaatorilt.

 

Täpsemat infot meie kooli võimaluste kohta saad Erasmus+ koordinaatorilt Heglis Lausveelt erasmus.kus@kogudused.ee

ET_Co-fundedbytheEU_RGB_POS