Elukestva õppe keskusena pakub seminar lühemaid täienduskoolitusi erinevatele sihtgruppidele. Kõik koolitused on interaktiivsed, mitmetel kasutatakse videomaterjale või kogemuslikke elemente. Uuemad koolitusvormid on õppekäik ja palveteekond. EKB Liidu hariduskeskusena hoolitseb seminar muuhulgas liidu töötegijate täienduskoolituse eest.

Täienduskoolitusi korraldatakse Tallinnas ja mujal Eestis. Täienduskoolituste läbimisel on kaks võimalust – lihtsalt kuulata ja saada tõend või sooritada hindamisülesanded ja saada vastav tunnistus. Viimasel juhul saab enamikku läbitud koolitustest arvestada hiljem tasemeõppe ainetena. Täienduskoolitused on enamjaolt tasulised.

Jaga lehte