Magistriõpe
“Teoloogia ja ühiskond”

Kellele?

 • Koguduse töötegijatele-juhtidele;
 • Kaplanitele ja hingehoidjatele, usundiõpetuse õpetajatele;
 • Ühiskonnas usu või teoloogiaga seotud ametikohtadel töötavad inimesed;
 • Mõnel muul erialal omandatud kõrgharidusega usklikud, kes soovivad lisapädevust teoloogias, nt ajakirjanikud.

Kui bakalaureuse õppekava „Vabakiriklik teoloogia ja ühiskond“ on mõeldud koguduse praktilistele töötegijatele, siis magistriõpe on veidi teoreetilisem ja suunatud neile, kes armastavad tegutsemise kõrval ka sügavuti mõelda. Võtame vastu ka eelneva teoloogilise hariduseta kõrgharidusega inimesi. Erandkorras võtame vastu ka ilma kogudusliku kuuluvuseta õppijaid.

Kuidas on õppetöö üles ehitatud?

 • Kuus (6) 4-päevast sessiooni aastas kohaletulekuga
 • Nende vahel kokku 10 üksikut reaalajas veebipäeva
 • Õppeained koonduvad interdistsiplinaarsete probleemide ümber, mida juhitakse stuudiote kaudu.
 • Osad õppained loetakse inglise keeles, samas ei eelda need kõrget keeletaset. Toetame vajadusel teoloogilise inglise keele õpinguid. Kus/kellel vaja ja võimalik, saab kirjatööd teha ikkagi eesti keeles – sel juhul hindab neid vastava aine õppeassistent.
 • Valikaineid võib võtta ka välispartneri juures vahetusüliõpilasena.

Millises õppevormis ja palju maksab?

 • Täisõigustega magistrandina (kehtivad kõik riigi sotsiaalsed garantiid, tuleb ära teha kodutööd) – 2-3-aastases programmis.
 • Esimesed kaks aastat 2500 eurot aasta. Kui õpingud venivad pikemaks kui 2 aastat, tuleb järgmised aastad maksta vastavalt tegemata jäänud ainepunktidele. EKB liidu koguduste liikmetel on võimalik taotleda stipendiumi.
 • Programmi vabakuulajana 2000 eurot aastas või 40 eurot ainepunkt, eksameid tegema ei pea.
 • Üksikute ainete kodutöödega ja tunnistusele õppijad 60 eurot ainepunkt.
  Kõikidel juhtudel saab mõistliku tasu eest osta juurde toitlustust ja majutust.

Esimese õppeaasta õppesessioonide ajad

2022-2023 õppeaasta
21.-24.08 Nuutsakul (esimene stuudio – Piibel ja ühiskond)
12.09 ja 03.10 veebis
10-13.10 Kosklas (teine stuudio – Teoloogia ja identiteet)
24.10 ja 14.11 veebis
12.-15.12 Kosklas (kolmas stuudio – Juhtimine ja kommunikatsioon)
09. ja 23.01 veebis
06.-09.02 Kosklas
27.02 ja 20.03 veebis
10.-13.04 Kosklas
24.04 veebis
17.-20.05 Nuutsakul
29.05 veebipäev