Magistriõpe
“Teoloogia ja ühiskond”

Kellele?

 • Koguduse töötegijatele-juhtidele;
 • Kaplanitele ja hingehoidjatele, usundiõpetuse õpetajatele;
 • Ühiskonnas usu või teoloogiaga seotud ametikohtadel töötavatele inimestele;
 • Mõnel muul erialal omandatud kõrgharidusega inimesed, kes soovivad lisapädevust teoloogias, nt ajakirjanikud.

Kui bakalaureuse õppekava „Vabakiriklik teoloogia ja ühiskond" on mõeldud koguduse praktilistele töötegijatele, siis magistriõpe on veidi teoreetilisem ja suunatud neile, kes armastavad tegutsemise kõrval ka sügavuti mõtelda. Võtame vastu ka eelneva teoloogilise hariduseta kõrgharidusega inimesi, kellele pakume paralleelselt e-piiblikooli. Erandkorras võtame vastu ka ilma kogudusliku kuuluvuseta õppijaid. Uuendatud vorm (4x3 päeva aastas kohal, muud hübriidis) võimaldab õppima tulekut ka neile, kellel on väikesed lapsed või kes ei ela Eestis.

Kuidas on õppetöö üles ehitatud?

 • Magistriprogrammi (120 EAP) läbimine võtab meie koolis kolm aastat. See võimaldab süveneda töö ja pereelu kõrvalt. Teine aasta on tavaliselt magistriteema praktika (6 EAP) ja kolmas aasta magistritöö (20 EAP) tegemiseks.
 • Õppesessioonid toimuvad kümme korda aastas ja kestavad 2-3 päeva. Neljale sessioonile (augustis, novembris, veebruaris ja mais) tuleb tulla kohale, vahepealsete kuude sessioone on võimalik läbida hübriidõppes. Kaks sessiooni on tavaliselt Viljandimaal (augustis ja mais) ja ülejäänud Tallinnas.
 • Õppeained koonduvad interdistsiplinaarsete probleemide ümber, mida arutatatakse stuudiotes. Nende toimub koosõppimine ja -loomine ning esimesel aastal toimuvad iga stuudio kohtumised kaks korda.
 • Osasid õppaineid õpetatakse inglise keeles, samas ei eelda need kõrget keeletaset. Kus/kellel vaja ja võimalik, saab kirjatööd teha ikkagi eesti keeles.
 • Valikaineid võib võtta ka välispartneri juures vahetusüliõpilasena või mujal Eestis. Osad valikained on ka õppesessioonide sees. Õppemaksus sisaldub kaks õppeainet valikainena bakalaureuse programmi raames.
 • Magistritööle eelneb magistriteema praktika, milles lõputööks tehtavat läbi proovitakse või sellesse muul viisil süvenetakse.
 • Magistritöö võib teha uurimistööna, magistriprojektina või teadusartiklina.
 • Avame ingliskeelse õppegrupi, kui korraga õpib ühel kursusel vähemalt viis inimest.

Millises õppevormis ja palju maksab?

 • 3-aastases programmis õppimine maksab 2000 eurot aasta. Kui õpingud venivad pikemaks kui 3 aastat, tuleb järgmised aastad maksta vastavalt tegemata jäänud ainepunktidele.
 • Õpet on võimalik läbida ka oma tempos. Sel juhul maksab ainepunkt 60 eurot. Vabakuulajana osaledes on ainepunkti hind 40 eurot. Soovitame siiski alustada täiskoormusega. Valiku puhul rakendatakse õppijale soodsamat varianti.
 • EKB liidu koguduste liikmetel on võimalik taotleda stipendiumi, juhul kui nad õpivad aasta- mitte ainepunktipõhiselt ning on aktiivsed oma kogudustes. Stipendiumi puhul arvestatakse ka sissetulekuga.
 • Magistrantidele kehtivad Eesti riigi õppijatele mõeldud sotsiaalsed garantiid.
 • Sõltuvalt sessioonist lisandub toitlustus- ja majutustasu.

Õppesessioonide ajad

2024-2025 õppeaasta (osad päevad vaid valikainetele)
26.-28.08 Nuutsakul kohapeal, avateenistus 26.08 õhtul
11.-14.09 Koskla 18, Tallinnas või veebis
23.-26.10 Tallinnas või veebis
13.-16.11 Tallinnas kohapeal
4.-6.12 Tallinnas või veebis
8.-11.01.25 Tallinnas või veebis
12.-15.02 Tallinnas kohapeal
12.-15.03 Tallinnas või veebis
9.-12.04 Tallinnas või veebis
13.-15.05 Nuutsakul kohapeal
10.06 Magistritööde kaitsmine Tallinnas kohapeal
13.06 Lõpuaktus Tallinnas

Magistriprogrammi toetab: