Magistriõpe
“Teoloogia ja ühiskond”

Kellele?

 • Koguduse töötegijatele-juhtidele;
 • Kaplanitele ja hingehoidjatele, usundiõpetuse õpetajatele;
 • Ühiskonnas usu või teoloogiaga seotud ametikohtadel töötavatele inimestele
 • Mõnel muul erialal omandatud kõrgharidusega inimesed, kes soovivad lisapädevust teoloogias, nt ajakirjanikud.

Kui bakalaureuse õppekava „Vabakiriklik teoloogia ja ühiskond“ on mõeldud koguduse praktilistele töötegijatele, siis magistriõpe on veidi teoreetilisem ja suunatud neile, kes armastavad tegutsemise kõrval ka sügavuti mõelda. Võtame vastu ka eelneva teoloogilise hariduseta kõrgharidusega inimesi. Erandkorras võtame vastu ka ilma kogudusliku kuuluvuseta õppijaid.

Kuidas on õppetöö üles ehitatud?

 • Magistriprogrammi (120 EAP) läbimine võtab meie koolis kolm aastat. See võimaldab süveneda töö ja pereelu kõrvalt. Teine aasta on tavaliselt magistriteema praktika (6 EAP) ja kolmas aasta magistritöö (20 EAP) tegemiseks.
 • Õppesessioonid toimuvad kuus korda aastas ja kestavad 3-4 päeva. Kohaletulekuga sessioonide vahel toimuvad mõned reaalajas veebipäevad. Kaks sessiooni on tavaliselt Viljandimaal ja neli Tallinnas.
 • Õppeained koonduvad interdistsiplinaarsete probleemide ümber, mida juhitakse stuudiote kaudu. Stuudiod on ka kohad, kus õpitut planeeritakse, analüüsitakse ja sünteesitakse. Nendes toimub koosõppimine ja -loomine.
 • Osasid õppaineid õpetatakse inglise keeles, samas ei eelda need kõrget keeletaset. Kus/kellel vaja ja võimalik, saab kirjatööd teha ikkagi eesti keeles.
 • Valikaineid võib võtta ka välispartneri juures vahetusüliõpilasena või mujal Eestis. Osad valikained on ka õppesessioonide sees.
 • Magistritööle eelneb magistriteema praktika, milles lõputööks tehtavat läbi proovitakse või sellesse muul viisil süvenetakse.
 • Magistritöö võib teha uurimistööna, magistriprojektina või teadusartiklina.
 • Kaalume ingliskeelse õppegrupi avamist, kui korraga õpib vähemalt viis inimest.

 

Millises õppevormis ja palju maksab?

 • 3-aastases programmis õppimine maksab 2000 eurot aasta. Kui õpingud venivad pikemaks kui 3 aastat, tuleb järgmised aastad maksta vastavalt tegemata jäänud ainepunktidele.
 • Õpet on võimalik läbida ka oma tempos. Sel juhul maksab ainepunkt 60 eurot. Vabakuulajana osaledes on ainepunkti hind 40 eurot. Soovitame siiski alustada täiskoormusega.
 • EKB liidu koguduste liikmetel on võimalik taotleda stipendiumi, juhul kui nad õpivad aasta- mitte ainepunktipõhiselt ning on aktiivsed oma kogudustes. Stipendiumi puhul arvestatakse ka sissetulekuga.
 • Magistrantidele kehtivad Eesti riigi õppijatele mõeldud sotsiaalsed garantiid.
 • Sõltuvalt sessioonist lisandub toitlustus- ja majutustasu.

Õppesessioonide ajad

2023-2024 õppeaasta
20.-22.08 Nuutsakul
18.09 veebipäev
09.-12.10 Kosklas
06.11 veebipäev
11.-14.12 Kosklas
15.01 veebipäev
12.-14.02 Kosklas
01.-04.04 Tartus
08.-10.05 Nuutsakul

Magistriprogrammi toetab: