Mikrokraadid

Mikrokraadid on pikemad täienduskoolitused, mis on pandud kokku kindlat sihtgruppi ja selle vajadust silmas pidades.

Kaua läheb? Mikrokraade saab omandada 2-3 õppeaasta jooksul, mis hajutab õppe läbimise koormust. Kõik osalejad saavad tavatudengite kombel ligipääsu e-õppe keskkonda ning tagasiside õppejõududelt.

Mis võimalused on? Soovi korral võib mikrokraadi läbida ka vabakuulajana. Sel juhul ei pea tegema kodutöid, aga ei saa ka ainepunkte. Õpitut saab kasutada teistes õppeasutustes vabaainetena. Üldjuhul on mikrokraadi ained bakalaureuse õppekavalt, aga kõrghariduse olemasolul võib neid asendada ka sama valdkonna magistriõppe ainetega.Alati võib konkreetse mikrokraadi õppeainetele lisaks võtta muid aineid seminari õppekavast või koostada endale hoopis ise meelepärase „rätsepa-mikrokraadi“ huvipakkuvatest ainetest.

Mikrokraadile registreerunu saab iga õppeaasta eel selle aasta õppeained ja lingid tunniplaanidele ja ainekavadele.

Mis on hind? 2022-23 õppeaastal on bakalaureuse õppekava ainepunkti hind 30 eurot, magistri õppekava ainepunkti hind 60 eurot (vabakuulajana ehk ilma ainepunkte saamata 40 eurot). Hind ei sisalda toitlustust ega majutust. Õppeaine tasu tuleb maksta enne ainekursuse algust. Soovitame kogudustel õppemaksu maksmisel oma töötegijaid toetada.

Vali endale sobiv mikrokraad:

2022-23 õppeaastal algavad mikrokraadide järgnevad õppeained:

PIIBEL ENDALE JA ÕPETAMISEKS
Jumal, loodu ja kogudus (Piibli baaskursus) - algab 17.09.22
Piibli hermeneutika - algab 08.02.23

KOGUDUSE JUHI BAASKURSUS
Õpetus kogudusest ja koguduse õpetus- algab 15.09.22
Jumala teenistuste teoloogia ja praktika - algab 09.02.23
Koguduse juhtimine - algab 23.08

HINGEHOIU ABC
Hingehoid - algab 23.08
Perenõustamine - algab 2023 mais