Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend on tudengile abiks kõikide koolitööde tegemisel.
Kirjalike tööde juhend

Õppekorralduseeskiri sisaldab Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris õppija jaoks kõige olulisemat õppetöö-alast infot.
Õppekorralduseeskiri
Study Regulations

Õppeteenuse tasumäärad ja tasumise kord fikseerib erinevad tasud ja tasumise tähtajad Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris
Õppeteenuse tasumäärad 2019_2020

Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppejõu ametijuhend sätestab akadeemiliste töötajate kvalifikatsiooninõuded, ülesanded ja töö arvestamise alused.
Õppejõu ametijuhend

Kõrgema Usuteadusliku Seminari hindamissüsteem sätestab hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid.
Hindamissüsteem 2016
Assessment

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) toimub läbi taotlemise 2-4 korda aastas, mil õppijad saavad esitada vajalikud taotlusdokumendid. Taotluste rahuldamise otsustab VÕTA komisjon
VÕTA taotluse kord 2018
VÕTA taotlus variant 1: varem formaalselt õpitu (ehk aine aineks)
VÕTA taotlus variant 2: varem mitteformaalselt õpitu.
või
Täida VÕTA taotlus õppeinfosüsteemis. 
Õppeinfosüsteemi kaudu VÕTA taotluse esitamise juhend.

Praktikakorralduse kirjeldus 2018

Jaga lehte