Bakalaureuseõppe ainekavad 2023-24 õppeaastal

Elukestev õpe koguduses

VKTJ.03.03 Elukestev õpe koguduses 3 EAP Õppejõud: Kadi Tingas ja Einike Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunneb kristliku õppimise…

Rohkem infot

Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktika

VKTJ.03.01 Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktika 6 EAP Õppejõud: Toivo Pilli, Lisete Lige Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane ● tunneb erinevaid…

Rohkem infot

Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine

VKTJ.06.07 Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Meelis Kibuspuu Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane mõistab koguduste arengufaase…

Rohkem infot

Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine

VKTJ.05.04 Andidepõhine meeskonnatöö ja juhtimine 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Sven-Joonatan Siibak, Matt Edminster Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • tunneb…

Rohkem infot

Eneseanalüüsi dünaamika

Eneseanalüüsi dünaamika 2 EAP Õppejõud: Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • analüüsib regulaarselt enda isiksust, karakterit ja eesmärke ning…

Rohkem infot

Heebrea keel

VKTJ.06.11 Heebrea keel 3 EAP Õppejõud: Sander Tulk Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • loeb Vana Testamendi heebreakeelset teksti, • tunneb…

Rohkem infot

Homileetika

VKTJ.05.02 Homileetika 6 EAP Õppejõud: Toivo Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane … • oskab mõtestada jutluse rolli koguduse arengus ja…

Rohkem infot

Kaasaegse teoloogia põhiteemad

VKTJ.01.01.2 Kaasaegse teoloogia põhiteemad 3 EAP Õppejõud: Helle Liht Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • teab kaasaegse teoloogia peamisi teoloogilisi suundumusi…

Rohkem infot

Koguduse rajamise baaskursus

VKTJ.06.17 Koguduse rajamise baaskursus 5 EAP Õppejõud: Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Kursuse läbinud osalejad… • argumenteerivad Jumala misjoni, jüngerluse ja koguduse…

Rohkem infot

Kultuurihermeneutika

VKTJ.04.03 Kultuurihermeneutika 3 EAP Õppejõud: Mikael Raihhelgauz Õpiväljundid Kursuse läbinud osaleja… ● hindab kultuuriliste nähtuste potentsiaali edendamaks koguduse dialoogi ühiskonnaga;…

Rohkem infot

Mentorlus

VKTJ.01.03 Mentorlus 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Meego Remmel Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • tunneb mentorluse põhimõtteid ja oskab neid…

Rohkem infot

Piibli eksegees ja praktika

VKTJ.02.05 Piibli eksegees ja praktika 6 EAP Õppejõud: Sander Tulk, Margus Kask Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • tunneb piibliteksti eksegeesi…

Rohkem infot

Piibli teoloogia

VKTJ.02.04 Piibli teoloogia 6 EAP Õppejõud: Leho Paldre Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane: • omab ülevaadet Piibli suurtest teemadest (piibli autoriteedi,…

Rohkem infot

Piibli tõlgendamine

VKTJ.02.02 Piibli tõlgendamine 6 EAP Õppejõud: Hindrek Taavet Taimla Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • omab ülevaadet Piiblist kui tervikust ja…

Rohkem infot

Piiblikool

VKTJ.01.02 Jumal, loodu ja kogudus ehk Piibli kool 9 EAP Õppejõud: Matthew Scott Edminster, Sander Tulk Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane…

Rohkem infot

Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine

VKTJ.06.19 Sissejuhatus õpingutesse ja akadeemiline kirjutamine 2 EAP Õppejõud: Helina Voogne, Einike Pilli, Helle Liht Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane •…

Rohkem infot

Sissejuhatus teoloogilisse inglise keelde

Sissejuhatus teoloogilisse inglise keelde 3 EAP Õppejõud: Lea Edminster Õpiväljundid Kursuse lõpuks osalejad… • on omandanud vajaliku sõnavara ja orienteerub…

Rohkem infot

Sotsiaalne proaktiivsus kristlikes liikumistes

VKTJ.04.06 Sotsiaalne proaktiivsus kristlikes liikumistes 3 EAP Õppejõud: Johanna Rosenvald Õpiväljundid Kursuse läbinud osaleja… • analüüsib kiriku ja ühiskonna kokkupuutepunkte…

Rohkem infot

Uurimistöö praktika

VKTJ.07.01 Uurimistöö praktika 3 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Toivo Pilli, Peeter Tamm ja Helina Voogne Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •…

Rohkem infot

Vabakirikute ajalugu ja tänapäev

VKTJ.01.02 Vabakirikute ajalugu ja tänapäev 4 EAP Õppejõud: Sven-Joonatan Siibak Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane… • tunneb radikaalse reformatsiooni traditsiooni kuuluvaid…

Rohkem infot

VKTJ.06.03 Suhtlemispsühholoogia

VKTJ.06.03 Suhtlemispsühholoogia 3 EAP Õppejõud: Aleksander Pulver Miks osaleda? “Suhted on igavesed,” ütlevad klassikud. Uurijad lisavad, et tähenduslikud suhted on…

Rohkem infot