- meetodid ja taustamaterjalid Piibli uurimiseks nii väikegrupis kui üksinda.

Hesekiel - õnnetusest õnnistusse. Sander Tulk

„Minu Piibel" – Joosep Tammo mõtisklused Piibli algulugudest

„Sõltumata ajast" – Joonatani sõprusest meie sõprusteni

Joosua ja meie lood

Jeesuse lugu läheb edasi - Piiblikursus Apostlite tegude raamatust.

Filipi kirja seletus

"Su nägu kõlab tuttavalt?" Joona ja meie lugu

Väikesed prohvetid

Jüngerlusmaterjal (3D kogudus)

Jüngerlusraamat

Efesose kiri

Luuka evangeelium

See materjal on algselt tehtud 3D koguduse jaoks.