Seminar pakub lisaks kraadiõppele paindlikku õppimisvõimalust järgmistes vormides:
1. Ühe täienduskoolituse kaupa. Kodutööde tegemise korral saad ainepunkte, mida esitada kasvõi teise kõrgkooli vabaaineteks.
2. Mikrokraadina - vaata lisa siit.

Mida ja kuidas?
2023-24 õppeaastal pakume mitmeid põnevaid õppeaineid nii bakalaureuse kui magistri tasemel. Õppeained toimuvad kord kuus seminari õppesessioonide (sesside) ajal kas nädala sees või laupäeviti. Tunniplaanid leiad siit - bakalaureus, magister.
Aineid võib võtta nii ainepunktide eest kui vabakuulajana. Registreerunutele saadame rohkem infot.

Mis on hind? 2023-24 õppeaastal on bakalaureuse õppekava ainepunkti hind 40 eurot, magistri õppekava ainepunkti hind 60 eurot (vabakuulajana ehk ilma ainepunkte saamata 40 eurot). Hind ei sisalda toitlustust ega majutust. Õppeaine tasu tuleb maksta enne ainekursuse algust. Soovitame kogudustel õppemaksu maksmisel oma töötegijaid toetada.

 

2023-24 õppeained

Bakalaureuse tasemel:

Augustis algavad:
Kaasaegse teoloogia põhiteemad 3 EAP (Helle Liht)
Vabakirikute ajalugu ja tänapäev 4 EAP (Sven-Joonatan Siibak ja Toivo Pilli)
Piibli eksegees ja praktika 6 EAP (Sander Tulk, Margus Kask)
Piibli teoloogia 6 EAP (Leho Paldre)
Elukestev õpe koguduses 3 EAP (Kadi Tingas, Einike Pilli)
Mentorlus 3 EAP (Einike Pilli, Meego Remmel)
Sotsiaalne proaktiivus kristlikes liikumistes 3 EAP (Johanna Rosenvald)
Sissejuhatus õppetöösse ja akadeemiline kirjutamine 2 EAP (Helina Voogne)

Septembris algavad:
Jumal, loodu ja kogudus (piiblikool) 9 EAP (Lea ja Matt Edminster, Sander Tulk, Helina Voogne)
Piibel ja selle tõlgendamine 6 EAP (Hindrek Taavet Taimla)
Uurimistöö praktika 3 EAP (Einike Pilli)
Homileetika 6 EAP (Toivo Pilli)

Oktoobris algavad:
Koguduse rajamise baaskursus 5 EAP (Sven-Joonatan Siibak)
Ülistusteoloogia ja praktika3 EAP (Ragne Ülevain)

Detsembris algab:
Kristlik spiritualiteet ja spiritualiteedi praktikad 3 EAP (Lisete Lige, Toivo Pilli)

Jaanuaris algab:
Kultuurihermeneutika 3 EAP (Mikael Raihhelgauz)
Andidepõhine meeskonnatöö 3 EAP (Einike Pilli)

Mais algab:
Suhtlemispsühholoogia 3 EAP (Aleksander Pulver)
Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine 3 EAP (Einike Pilli, Meelis Kibuspuu)

Magistri tasemel:

Augustis algavad:
Vabakiriklik spiritualiteet oikumeenilises ja sekulaarses maailmas 4EAP (Toivo Pilli)
Teoloogia kuumad teemad 2EAP (Meego Remmel, Einike Pilli)
Sissejuhatus teoloogiasse ja õpingutesse 4EAP (Tarmo Toom, Einike Pilli)
Enese- ja projektijuhtimine 2EAP (Juko-Mart Kõlar)

Oktoobris algavad:
Mis on Piibel? 2EAP (Arne Hiob)
Ajalooline teoloogia 6EAP (Tarmo Toom)

Detsembris algavad:
Uue Testamendi õpetamine ja jutlustamine/Preaching And Teaching the New Testament 4EAP/4ECTS (Inglise keeles, Fred Hansen)

Veebruaris algavad
Võrguajastu meedia 2EAP (Laura Maide, Tarmo Uustalu)

Aprillis algavad:
Luuka evangeelium ja Apostlite teod/Gospel Of Luke and The Acts of The Apostles 4EAP/4ECTS (Inglise keeles, Peter Penner)
Kunsti keel ja dialoog/The Language of Art 2EAP/2ECTS (Inglise keeles, Ivana Noble)

Mais algavad: 
Missiooniteadlik juhtimine ja talentide koostöö/Mission-Conscious Leadership and The Synergy of Talents 2EAP/2ECTS (Inglise keeles, Dave Cupery, Meego Remmel)
Kultuuride dialoog/Intercultural Dialogue 2EAP/2ECTS (Inglise keeles, Dave Cupery, Helen Haas)