Magistriõppe ainekavad 2023-24 õppeaastal

Missiooniteadlik juhtimine ja talentide koostöö

TÜ.03.01 Missiooniteadlik juhtimine ja talentide koostöö 2 EAP Õppejõud: Dave Cupery, Meego Remmel Õpiväljundid In completing this course, the student will: • Discuss how to create living disciple making systems…

Rohkem infot

Vabakiriklik spiritualiteet oikumeenilises ja sekulaarses maailmas

TÜ.02.04 Vabakiriklik spiritualiteet oikumeenilises ja sekulaarses maailmas 4 EAP Õppejõud: Toivo Pilli Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Tunneb vabakirikliku identiteedi ajaloolise kujunemise peamisi tunnusjooni viimasel kolmel sajandil • Võrdleb vabakiriklikku…

Rohkem infot

Ajalooline teoloogia

TÜ.02.03 Ajalooline teoloogia 6 EAP Õppejõud: Tarmo Toom Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • Teab, mida ajalooline teoloogia endast kujutab ja milliseid peamisi teoloogilisi probleeme on kirikuloo jooksul arutatud • Tunneb…

Rohkem infot

Enese- ja projektijuhtimine

TÜ.04.01 Enese- ja projektijuhtimine 2 EAP Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • mõistab projektijuhtimise olemust ja olulisemaid protsesse; • oskab planeerida ja analüüsida projekte, kasutades tunnustatud projektijuhtimise tööriistu ja meetodeid; •…

Rohkem infot

Kultuuride- ja religioonidevaheline dialoog

TÜ.01.08 Kultuuride- ja religioonidevaheline dialoog/Intercultural and Interfaith Dialogue 2 EAP Õppejõud: David Cupery, Helen Haas Õpiväljundid After this course, the student should be equipped with the following skills: – Understand…

Rohkem infot

Kunsti keel ja dialoog

TÜ.03.08 Kunsti keel ja dialoog/The Language and Dialogue of Art 2 EAP Õppejõud: Ivana Noble, PhD Õpiväljundid/Learning outcomes After passing the course successfully, the student • Understands the importance of…

Rohkem infot

Luuka evangeelium ja Apostlite teod

Luuka evangeelium ja Apostlite teod/Gospel of Luke and the Acts of the Apostles 4 EAP Õppejõud: Peter Penner Õpiväljundid Upon successful completion of this course on Luke’s Gospel and Acts,…

Rohkem infot

Magistriteema praktika

TÜ.04.03 Magistriteema praktika 6 EAP Õppejõud: Einike Pilli, Meego Remmel Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… •Viib läbi osaleva vaatluse ühe teoloogia ja ühiskonna kokkupuutepunktis tõstatud probleemi keskkonnas, mis haakub kavandatava magistritööga…

Rohkem infot

Mis on Piibel?

TÜ.01.03 Mis on Piibel? 2 EAP Õppejõud: Arne Hiob, Karl Pajusalu Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • tunneb Piibli üldist narratiivi ning orienteerub Piibli üksikraamatute taustalugudes, žanrierisustes ja sisus; • mõistab…

Rohkem infot

Sissejuhatus teoloogiasse ja õpingutesse

TÜ.02.01 Sissejuhatus teoloogiasse ja õpingutesse 4 EAP Õppejõud: Tarmo Toom, Einike Pilli Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • teab, mida teoloogia endast kujutab ja milliseid probleeme teoloogia käsitleb • oskab põhjendada…

Rohkem infot

Teoloogia kuumad teemad

TÜ.02.07 Teoloogia kuumad teemad 2 EAP Õppejõud: Meego Remmel, Einike Pilli, Toivo Pilli Õpiväljundid Ainekursuse läbinud üliõpilane • analüüsib ühiskonna ja teoloogia kokkupuutepunktis tekkivaid probleemkohti ning nende võimalikke lahendusi •…

Rohkem infot

Uue Testamendi õpetamine ja jutlustamine

TÜ.01.04 Uue Testamendi õpetamine ja jutlustamine/New Testament Teaching and Preaching 4 EAP Õppejõud: Fred Hansen Learning outcomes After passing the course successfully, the student should be able to… Have overview…

Rohkem infot

Võrguajastu meedia

TÜ.03.06 Võrguajastu meedia 2 EAP Õppejõud: Laura Maide, Tarmo Uustalu Õpiväljundid Õppeaine lõpuks üliõpilane… • suudab defineerida võrguühiskonda ja nimetada selle iseloomulikke tunnuseid; • suudab analüüsida sellise ühiskonna arenguid ja…

Rohkem infot