Luuka evangeelium ja apostlite teod

09:00 / Tartu
47
Luuka evangeelium ja Apostlite tegude raamat kujutavad Jeesuse missioonist lähtunud varakristliku kiriku arenguloos olulist tervikteost, mille autorlust seostatakse apostel Pauluse misjonitöö kaaslase arst🩺 Luukasega.
Antud piiblitekstide lugemine ja lähem uurimine aitab paremini mõista ja mõtestada kogu uustestamentlikku misjonikäsitust.🌍Euroopas tuntud ja tunnustatud piibli- ja misjoniteadlase Peter Penneri magistrikursus annab ühtaegu ülevaate Jeesuse ja tema jüngrite missionaalsest elust ning apostel Pauluse ja varakristliku kiriku misjonitööst. Samas analüüsitakse üksikasjalikumalt esimese sajandi ajastu ja kristliku kogukonna eluolu selle sotsiaal-majanduslikus, geograafilises, religioosses, filosoofilises ja poliitilises kontekstis, mida evangelist Luuka tekstid kirjeldavad.
👉Kursus aitab selgitada varakristliku kiriku misjonitöö põhimõtteid ja strateegiaid ning selle misjoniteoloogilisi ja eetilisi väljakutseid erinevate rahvus-, kultuuri- ja keelebarjääride ületamisel.
📕 Luuka narratiivide missiooniteadlikum lahtimõtestamine aitab omakorda visandada misjonitöö loogikat ja parimaid praktikaid Kristuse-järgse 21. sajandi globaliseerunud maailmas.
⏰ Millal? 📍Kus?
03.aprillil kell 09.00–18.30 📍Tartus, Risttee koguduses
04.aprillil kell 09.00–18.30 📍Tartus, Risttee koguduses
👉Õpe on inglise keelne.
👉Koolitusel osalemise hind 160 (ainult vaadates-kuulates) või 240 (ainepunktide peale) eurot.
⚡️ Registreerumine hiljemalt 27.02 (kirjuta aine nimi lahtrisse "õppeained magistri tasemel")