Ühisosa | Точка пересечения

10:00 / Kalju 1, Tallinn

EST: Maailm on katki. Pandeemiad… Sõjad… Kliimamuutused… Kus on kristlase koht ja mis on tema misjon katkises maailmas? Sellest räägime järjekordsel Ühisosa konverentsil.

AJAKAVA:
10:00 Kogunemine
10:30 Tervitussõna (Erki Tamm)
10:40 Ülistus
11:00 Misjon sõdivas maailmas (Helle Liht)
11:25 Sõjapagulased ja misjon (Darja Levanchuk)
11:50 MC-de küsimused / Grupitöö / KOHVIPAUS
12:30 Koguduse rajamine tänapäevases Eestis (Jakob Gill)
12:55 Mission impossible: Moldovast Kiviõlisse (Ion Dobinda)
13:20 MC-de küsimused / Grupitöö / LÕUNA
15:00 Kuidas leida oma misjoni: ühiskonnas, koguduses, elus? (paneeldiskussioon, üllatuskõnelejad)
15:50 Grupitöö
16:30 Ülistus, lõpupalve

MC-d: Simona Andreas-Sou ja Igor Orehhov

OSAVÕTUTASU: 5 EUR, sisaldab kohvipause ja lõunat (kui Sul ei ole võimalik maksta, anna meile sellest teada registreerimisvormis)
Rega kohe, sest kohtade arv on piiratud.

RUS: Мир поломан. Пандемии… Войны… Изменение климата… Где место христианина и какова его миссия в поломанном мире? Об этом поговорим на очередной “Точке пересечения”.

ПРОГРАММА:
10:00 Сбор
10:30 Приветственное слово (Эрки Тамм)
10:40 Прославление
11:00 Миссия в воюющем мире (Helle Liht)
11:25 Беженцы войны и миссия (Дарья Леванчук)
11:50 Вопросы ведущих / Работа в группах / ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
12:30 Создание новой церкви в современной Эстонии (Якоб Гилл)
12:55 Миссия невыполнима: Из Молдовы в Кивиыли (Ион Добында)
13:20 Вопросы ведущих / Работа в группах / ОБЕД
15:00 Как найти свое предназначение: в обществе, в церкви, в жизни? (панельная дискуссия, спикеры-сюрпризы)
15:50 Работа в группах
16:30 Прославление, заключительная молитва

Ведущие: Simona Andreas-Sou и Игорь Орехов

ВЗНОС ЗА УЧАСТИЯ: 5 евро, включая кофе-брейки и обед (если вы не можете оплатить, сообщите нам об этом в регистрационной форме)
Зарегистрируйся сразу, количество мест ограничено.