Kalvinism – tõde või vale? Teoloogika #17-18

2009. aastal avaldas ajakiri Time artiklisarja pealkirjaga “10 ideed, mis parajasti maailma muudavad” – nende hulka arvati ka uuskalvinism. Õpetus totaalselt rikutud inimesest ja Jumalast, kes igaühte meist taevasse või põrgusse minekuks tingimusteta ette määrab, lööb laineid ka täna. Paljud kristlased – eriti noored ja energilised – näevad kalvinismis kompromissitut õpetust armust ja õiglusest, mis ei püüa inimestele meeldida, vaid kuulutab radikaalset evangeeliumi. Teised leiavad, et 16. sajandi teoloogiakoolkond maalib pildi julmast Jumalast, mis ei aita inimesi usule ega vasta armastava Isa figuurile, kellest kõneleb Piibel.
Teoloogika 17. ja 18. episood ongi pühendatud debatile, mis kalvinismi ümber käib. Betaania koguduse noortejuht ja KUSi tudeng Oleksii Inno asub kindlalt reformeeritud teoloogiat kaitsma, Mikael jääb selle õpetuse osas pigem skeptiliseks… Kumb lõpuks Su enda ära veenab?

Kaksik-podcasti esimeses osas tutvustab Oleksii kalvinismi põhipunkte ja esitab oma peamised argumendid selle poolt.
Teises osas esitab Mikael oma vastuargumendid ja väitleb Oleksiiga selle üle, millest Rooma kirja 3. ning 9. peatükk tegelikult kõnelevad.