KUS koolitused ja evendid (1) copy
Viimased kuud on kinnitanud, et pandeemia pole mõjutanud mitte ainult inimeste kopsusid ja ülejäänud füüsilist ihu, vaid ka vaimset tervist. Eriliselt on kannatanud nooremad inimesed.

 

Seepärast koostasime e-kursuse, mille lõpuks osalejad

- Tunnevad ja eristavad peamisi vaimse tervise probleeme
- Oskavad pakkuda esmast abi ja toetust vaimse tervise probleemidega inimesele
- Teavad, kuidas aidata depressiooni ja ärevusega lapsi ja noori
- Analüüsivad, kui kiiresti ja kelle poole peavad vaimse tervise probleemiga inimesed abi saamiseks pöörduma

Loengud on järgmised:
- Andres Sild „Psühhopatoloogia alused“.
- Karita Kibuspuu „Laste ja noorte depressioon ja ärevus“.
- Karmen Maikalu „Vaimse tervise esmaabi ABC“ koos näidetega (illustreerivad Karl Tõnne ja Ragne Kivimets).

Soovitame kursusele sisenemise järel see läbida 3-4 nädala jooksul. Iga loengu lõpus on enesekontrolli test selle kohta, kas olete kuuldust õigesti aru saanud. Testi puhul saab automaatse tagasiside.

Kursuse registreerimistasu on 15 eurot, mis tuleb kanda Seminari arvele, märksõnaga „Esmaabi“ ja õppija nimi.

Ainekursuse eest võib saada ka 1 EAP. Selleks tuleb lisaks testidele (miinimum õigete vastuste protsent) kirjutada 1,5 lk analüüs.

Täname Siseministeeriumit, kes kursuse koostamist toetas.