Täiendkoolitus: Erivajadustega inimeste hingehoid

Täiendkoolitus10:00 / Koskla 18, Tallinn

3 EAP
Õppejõud: Monika Lige, Lii Lilleoja, Saima Sellak-Martinson, Pille Kriisa

TÄIENDKOOLITUSED

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• mõistab erivajadustega inimeste käitumise ja mõtlemise eripärasid ning oskab märgata probleemse ning teistsuguse käitumise taga olevaid põhjuseid;
• oskab märgata peamisi erivajadusi ja sellega kaasnevat;
• mõtestab ja väärtustab erivajadustega inimeste kohta kristlikus osaduskonnas
ning oskab arutleda koguduse rolli üle erivajadusega inimeste kaasamisel ja
teenimisel.
• reflekteerib enda suhtlemiskogemust erivajadustega inimestega ja on valmis
sellega seotud küsimuste üle argumenteeritult arutlema;

Toimumisajad

Veebruar, märts, aprill 2022
10.00-12.15 loeng
12.15-13.00 lõuna
13.00-15.30 loeng

VALIKAINE
KOHUSTUSLIK "HINGEHOIU ABC" MIKROKRAADI OMANDAJATELE

HIND: 90 EUR (va KUS õppurid)