TÜ.03.07 Arengu toetamise meetodid

4 EAP
Õppejõud: Einike Pilli, Meego Remmel

redd-5U_28ojjgms-unsplash

Õpiväljundid

Õppeaine lõpuks üliõpilane...
• analüüsib erinevaid arengu toetamise kogemusi ja võimalusi nii
üksikisiku kui kristliku organisatsiooni elus;
• mõistab täiskasvanud õppija eripära ning oskab tema arengut koolituste
kaudu toetada;
• tunneb ja rakendab coachingu töövõtteid koguduslikus kontekstis;
• analüüsib organisatsiooni õppimise ja arengu seaduspärasusi ning oskab
koguda ja tõlgendada toetamiseks vajavaid andmeid.

Toimumisajad

Detsember - veebruar